Διευκρινίσεις και χρονοδιάγραμμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ στην οποία περιέχονται διευκρινίσεις αλλά και το χρονοδιάγραμμα που αφορά στη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διευθυντών όλων των

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση από 01-06-2017 έως και 06-06-2017 στη Δ/νση Π.Ε.

Read more

Πίνακας εκλογέων για την επιλογή υποψηφίου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση Σχολική Μονάδα 1. Νικόλαος Κώτσης Διευθυντής 1ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας 2. Δημήτριος  Λάμπρης Υποδιευθυντής 1ο 12/θ Δ. Σχ. Λευκάδας 3.

Read more

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Κοινοποιούμε την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Δείτε τη σχετική αίτηση, τις διευκρινίσεις της διαδικασίας και την υπαριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/9-12-2015 Υ.Α.

Read more

Συνολική μοριοδότηση υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται η συνολική μοριοδότηση των  υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εκλογική διαδικασία των Συλλόγων Διδασκόντων. Ενστάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σε αποκλειστική προθεσμία τριών 

Read more

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψήφιων διευθυντών: που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης των αντικειμενικών τους κριτηρίων κατά φθίνουσα

Read more

Αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνονται οι πίνακες των υποψήφιων διευθυντών: που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και μοριοδότησης των αντικειμενικών τους κριτηρίων κατά φθίνουσα σειρά και

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση έως και 25 Μαΐου 2015 στη Δ/νση Π.Ε.

Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Σας κοινοποιούμε έγγραφο της Δ/νσης  Β/θμιας Εκπ-σης Λευκάδας με Θέμα : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την κάλυψη θέσης Διευθυντού /-τριας  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας για το

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Το ΥΠΑΙΘΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΠΕΚ της Χώρας.

Read more