Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ

Προθεσμία υποβολής από 04/05/2022 και ώρα 10:00 έως και 25/05/2022 και ώρα 23:59.

Read more

Οδηγίες για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Οδηγίες για τοποθέτηση νεοδιόριστων Ειδικής Αγωγής και για ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων

Read more