Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Π.Ε. Νηπιαγωγών-Διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008

Κοινοποιούμε τη συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι

Read more

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 &ΠΕ60 για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2013-14 των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι: α) στους πίνακες

Read more

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμια Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-14

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη διαδικασία διορισμών για το σχολικό έτος 2013-14. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Read more

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2012-2013 υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο μονίμων διορισμών  για το σχολικό έτος 2012-13 και την αίτηση διορισμού Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αιτήσεων 23-08-2012 έως 27-08-2012.  

Read more