Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2024 – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1004/07-06-2024 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία τοποθετούνται οριστικά οι εκπαιδευτικοί που: α) μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, β) βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και γ) αιτήθηκαν βελτίωση θέσης, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 07/06-06-2024 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνσή μας, είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.lef.sch.gr) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσης, ήτοι από 07/6/2024 έως και 21/6/2024.

You May Also Like