Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε την Υπουργική Απόφαση τροποποίησης της διαδικασίας για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς.

You May Also Like