Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας και Β/θμια Εκπ/σης για συμμετοχή στις διαδικασίες διορισμών σχολικού έτους 2013-14

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη διαδικασία διορισμών για το σχολικό έτος 2013-14.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16-01-2014 έως 20-01-2014

You May Also Like