Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 &ΠΕ60 για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε την πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2013-14 των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:

α) στους πίνακες διορισμών με πραγματική προϋπηρεσία (40%)

β) στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 (60%)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 29-01-2014 έως 31-01-2014

You May Also Like