Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο.

You May Also Like