Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με τη   λειτουργία των ολοήμερων δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2014-15

You May Also Like