Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Π.Ε. κατά το σχολικό έτος 2014-15

You May Also Like