Ορισμός προϊσταμένων σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1587/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με το ορισμό προϊσταμένης στο 7ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας και την υπ’ αρ. 1586/08-09-2023 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με το ορισμό προϊσταμένης στο Νηπιαγωγείο Λυγιάς, οι οποίες στηρίχτηκαν στην υπ’ αρ. 14/08-09-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like