Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας – Υποβολή ενστάσεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.11314/31-10-2014 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνονται αναλυτικοί πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα συνολικά μόρια τους από τον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας και εδώ:

Επίσης μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για παραλαβή της αίτησης και για τυχόν ενστάσεις από 15/12/2014 έως και 31/12/2014.

You May Also Like