Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

Κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα για τη διαδικασία επιβεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας μέσω του διαδικτυακού τόπου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όλων των ασφαλισμένων του τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

 

You May Also Like