Καθορισμός λειτουργικών κενών για Α΄ φάση αποσπάσεων

Δείτε τον πίνακα λειτουργικών κενών για την Α΄ φάση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/26-6-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like