Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-2016 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο αποσπάσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2015-16 και τη σχετική αίτηση

You May Also Like