Συνολική μοριοδότηση υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνεται η συνολική μοριοδότηση των  υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εκλογική διαδικασία των Συλλόγων Διδασκόντων.

Ενστάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σε αποκλειστική προθεσμία τριών  (3) ημερών, από 12 έως και 16 Ιουνίου 2015.

Δείτε τον πίνακα συνολικής μοριοδότησης και το έντυπο ένστασης

You May Also Like