Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψήφιων διευθυντών:

  1. που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και
  2. μοριοδότησης των αντικειμενικών τους κριτηρίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα

μετά την εξέταση των ενστάσεων σύμφωνα με την υπαριθμ’ 1/9-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ

Δείτε τον  τελικό πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων και τον τελικό πίνακα αξιολογικών μονάδων τους

 

You May Also Like