Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας.

You May Also Like