Πρόσκληση για απόσπαση σε ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ86 2020 – 2021

Διαβάστε την υπ’ αρ. 93173/Ε2/15-07-2020 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ που αφορά τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ́), να υποβάλουν σχετική αίτηση,συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 16-07-2020 μέχρι 21-07-2020.

You May Also Like