Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016.

Κοινοποιούμε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ.

You May Also Like