Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Διαβάστε το έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι προσληφθείσες αναπληρώτριες/προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι πρόκειται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

You May Also Like