Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψήφιων προϊσταμένων 2/θ νηπιαγωγείων και 3/θ δημοτικών σχολείων  και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση από 2 έως και 6 Νοεμβρίου 2015 στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας

Σχετικά έγγραφα:

You May Also Like