Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διαβάστε την υπ’ αρ. 224/28-01-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 03/28-01-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like