Προσκλήσεις Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για αποσπάσεις δημ. υπαλλήλων και εκπαιδευτικών

Κοινοποιούμε τις προσκλήσεις του ΙΕΠ για αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών.

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Συμβούλων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 23/5/2016 έως 6/6/2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της επιστημονικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις / τοποθετήσεις τετραετούς διάρκειας Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:19/5/2016 έως 6/6/2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 19/5/2016 έως 6/6/2016

 

You May Also Like