Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και κλ. ΠΕ86 Π.Ε. Λευκάδας

Γνωστοποιούμε τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 και ΠΕ86 της Περιφέρειάς μας σε οργανικές θέσεις Δημοτικών Σχολείων  κατόπιν της υπαριθμόν  13 /11-6-2018 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

Αναλυτικά οι οριστικές τοποθετήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί οι οποίοι επιθυμούν διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, από 11-6-2018 έως και 15-6-2018 και ώρα 12:00 μ.μ.. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

You May Also Like