Κενές οργανικές θέσεις κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ11– Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Κοινοποιούμε την πρόσκληση δηλώσεων τοποθέτησης οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τους πίνακες οργανικών κενών και τη σχετική δήλωση τοποθέτησης

You May Also Like