Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ.Π.Ε. Λευκάδας

Δείτε την Υπουργική Απόφαση, τις διευκρινίσεις, την αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση

You May Also Like