Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων εκπ/κού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το 2016-2017

Η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, όπως
αναλυτικά ορίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε σχετικά την Προκήρυξη

You May Also Like