Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013 και συμπληρωματικές οδηγίες

Κοινοποιούμε τα έγγραφα του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) με θέμα Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013 και Συμπληρωματικές οδηγίες για την ανανέωση βιβλιαρίων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ έτους 2013.

You May Also Like