Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης 2016-2017

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης ότι ανακοινώθηκε η εγκύκλιος των μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2016-2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, και όχι στα γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από 16 – 2 – 2017 έως 28 – 2 – 2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων ( https://teachers.minedu.gov.gr).

You May Also Like