Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τη σχετική αίτηση.

 

 

 

You May Also Like