Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

Επί των πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για το χρονικό διάστημα από 20-03-2017 έως και 22-03-2017.

Δείτε σχετικά:

Διαβιβαστικό ανακοίνωσης πίνακα μορίων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ, Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Βελτίωσης Θέσης και Οριστικής Τοποθέτησης Δ/νσης Π.Ε. Λευκάδας

  1. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ ΕΕΕΕΚ
  3. Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  4. Πίνακας αιτήσεων Βελτίωσης – Οριστικής Τοποθέτησης

You May Also Like