Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2012-2013

Δείτε  σχετ : Εγκύκλιος-Πρόσκληση Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. και Αίτηση Ε.Ε.Π. και Αίτηση Ε.Β.Π.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 17 Αυγούστου 2012 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 

You May Also Like