Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2013-14

Κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  για υποβολή αιτήσεων απόσπασης Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2013-14.

Δείτε τη σχετική: αίτηση

You May Also Like