Οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2022

Διαβάστε το υπ’ αρ. 101202/ΓΔ5/17-08-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ στο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

You May Also Like