Πρόταση μοριοδότησης σχολικών μονάδων Π.Ε. Λευκάδας

Διαβάστε τη σχετική εισήγηση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας που αφορά στην “Κατάταξη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σε Κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότηση και Επανακαθορισμό των Δυσπρόσιτων Σχολικών Μονάδων”, και στηρίχτηκε στην υπ΄ αρ. 12/04-4-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like