Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν:

  1. να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΣΜΕΑΕ και σε ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και άλλες σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018 ή/και
  2. να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το σχολικό έτος 2017-2018 στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018

από 09-5-2017 έως και 15-5-2017 και ώρα 15.00. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

 

You May Also Like