Αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπ/κού

Δείτε την υπ’ αρ. πρωτ. 713/13-03-2019 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλ. ΠΕ70, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ’ 06/13-03-2019 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like