Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) – Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Διαβάστε το Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄) με θέμα : “Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων”. Επίσης, πορείτε να διαβάσετε εδώ τη διόρθωση σφάλματος που έγινε σχετικά με το ανωτέρω Π.Δ.

You May Also Like