Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας βάσει της 33/2017 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/24-08-2017 προκήρυξης, ανακοινώνει τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 (από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας κι έως 30/6/2018). Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 και κατατίθενται  στο  Δημαρχείο  Λευκάδας,  στο  γραφείο  της  Σχολικής Επιτροπής  (τηλ.  2645360579)  ώρες  10:00-13:00,  ή  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στη διεύθυνση: Δημαρχείο Λευκάδας, Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 31100, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση.

You May Also Like