Καθορισμός λειτουργικών κενών για Β΄ φάση αποσπάσεων

Δείτε τους πίνακες λειτουργικών κενών για την Β΄ φάση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο για τη Γενική Αγωγή όσο και για την Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/21-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like