Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε ΝΠΙΔ

Διαβάστε την απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε ΝΠΙΔ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄), που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 21/28-08-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like