Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70.50 και ΠΕ71

Διαβάστε τις κάτωθι αποφάσεις του Δ/ντή Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών:

  1. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ60 (υπ’ αρ. 2343/07-09-2018 απόφαση)
  2. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 (υπ’ αρ. 2344/07-09-2018 απόφαση)
  3. Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ71 και ΠΕ70.50 (υπ’ αρ. 2345/07-09-2018 απόφαση)

You May Also Like