Λειτουργικά κενά κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11 και τροποποίηση αιτήσεων απόσπασης εντός/προσωρινής τοποθέτησης εκπ/κών κλ. ΠΕ70 & ΠΕ11

Ανακοινώνεται πίνακας με τα οριστικά λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, ύστερα από την τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των αντίστοιχων κλάδων, που στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 24/30-8-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας, και

καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλ. ΠΕ70 και ΠΕ11, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας ή προσωρινής τοποθέτησης, εάν επιθυμούν να υποβάλουν σχετική τροποποιητική αίτηση απόσπασης/προσωρινής τοποθέτησηςαίτησηέως την Παρασκευή, 01-9-2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

You May Also Like