Τοποθέτηση Διευθυντή στο Δ. Σχ. Λυγιάς

Διαβάστε την υπ’ αρ. 1721/06-09-2021 απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση Διευθυντή στο Δ. Σχ. Λυγιάς, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 11/03-09-2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like