Κενά Κλ. ΠΕ08 και ΠΕ32

Ανακοινώνεται πίνακας με τα κενά κλ. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών και κλ. ΠΕ32 – Θεατρολόγων στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας, ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχει κανένας μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

You May Also Like