Λειτουργικά κενά ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

Δείτε τα λειτουργικά κενά όπως διαμορφώθηκαν μετά τις τοποθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την υπ’ αρ. 18/30-7-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like