Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή προϊσταμένων 2/θεσιων και 3/θεσιων σχολείων Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων 2/θεσιων και 3/θεσιων σχολείων Λευκάδας να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Λευκάδας από τις 05-09-2017 έως και τις 08-09-2017.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης.

You May Also Like