Προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ60

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2326/04-9-2017 Απόφαση του Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις – αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Λευκάδας εκπ/κών κλ. ΠΕ60, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 26/04-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας

You May Also Like