Ορισμός αναπληρωτών διευθυντών 6/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας

Δείτε την υπ’ αρ. 2573/22-09-2017 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών 6/θέσιων σχολικών μονάδων Λευκάδας, που στηρίχτηκε στην απ’ αρ. 28/22-09-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας.

You May Also Like