Ολοκλήρωση Διαδικασίας μεταθέσεων

 

Σας γνωστοποιούμε τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων της Περιφέρειάς μας, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις υπαριθμ. 12/27-7-2014 και 13/1-8-2014 Πράξεις του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας:

 

Ολοκλήρωση Διαδικασίας μεταθέσεων

You May Also Like